home sitemap disclaimer contact nederlands english support faq partners klanten producten diensten bedrijfsprofiel
diensten hosting
  • Liquid Sphere is een ‘one-stop-shop’ die voorziet van alle behoeften op ICT gerelateerd gebied.
  • Liquid Sphere kan een bedrijf helpen die behoefte heeft aan internet gerelateerde oplossingen.
  • Liquid Sphere kan bedrijven adviseren hoe je succesvol de dynamische wereld van het internet, met haar constant veranderende eisen, kan aanpakken.
  • Liquid Sphere kan een bedrijf advies geven over de efficiëntie en effectiviteit van uw huidige website/intranet producten.
  • Liquid Sphere kan high tech multimedia applicaties ontwikkelen.

We werken samen met gerenommeerde ontwerpstudio’s zoals Boulogne Jonkers die al veel populaire websites hebben ontworpen. Tevens hebben wij gewerkt aan een aantal high-profile webapplicaties waarvan een selectie te zien is in het onderdeel klanten en producten.